« Gå til nyhedsoversigt

Oplæg: IKT & udbud med forhandling

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til tema-eftermiddag, hvor vi belyser og debatterer brugen af udbud med forhandling som udbudsform samt implementering af IKT i det almene og offentlige byggeri:

TORSDAG DEN 6. OKTOBER 2016 KL. 14.00 – 17.00

Sted: Kuben Management, i kantinen ved Skibbrogade 5, 9000 Aalborg, hvor vi serverer sandwich, kage og kaffe.

På dagen kan du høre følgende oplæg:

IKT i alment og offentligt byggeri ved Mikkel Vangsgaard, Bygherrerådgiver Kuben Management:

Hvorfor er anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi interessant?

BIM (building information modelling) metoden, gør det muligt, igennem projektets faser, at optage information over tid. Vi vil tage jer igennem projektets faser, og vise praktisk anvendelse af data til analyse, simulerings- og koordineringsforhold.

Desuden vil vi belyse, hvilke fordele denne opsamling af data kan give i drift og vedligehold af bygningsmassen.

Udbud med forhandling som udbudsform ved Marlene Fenger Lund, Jurist, Kuben Management:

Hvordan kan forhandling i udbudsforretningen skabe værdi for byggeriet?

Med ikrafttrædelsen af den nye udbudslov er der blevet videre adgang til at anvende udbudsformen ”Udbud med forhandling”. Således vil mange entrepriser – særligt totalentrepriser – opfylde betingelserne.

Udbud med forhandling indebærer en række fordele for bygherren og kan, hvis det anvendes korrekt, være et værktøj, der gør, at det ”gode købmandskab” kommer i centrum.

Udbud med forhandling giver nye muligheder for dialog, færre misforståelser, minimering af risici og understøtter bedre overensstemmelse mellem tilbudspris og den endelige økonomi i projektet.

Oplægsholderen vil gennemgå en forhandlingsproces fra start til slut og undervejs give gode råd om, hvordan forhandlingsprocessen skaber værdi og hvordan denne mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges.