« Gå til nyhedsoversigt

Bedre livskvalitet for demente

Med byggeriet af et nyt demensplejehjem i Aalborg Øst, Tornhøjhaven, bliver det snart muligt for 66 demente borgere at få en tryggere tilværelse og en mere overskuelig hverdag. Vi varetager bygherrerådgivningen vedrørende udvikling, projektering og opførelse af demensplejehjemmet for Domea Aalborg og Aalborg Kommune.

I slutningen af juni tog rådmand fra ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Thomas Krarup, sammen med domea.dks administrerende direktør, Thomas Holluf Nielsen, de første spadestik til det ca. 6.500 etagemeter store nybyggeri. Byggefasen løber indtil november 2017, hvor det nye demensplejehjem forventes klar til indflytning.

Hjemlighed i lille skala hjælper demente til at mestre hverdagslivet
De 66 ældreboliger og 6 aflastningsboliger opføres som et landsbylignende kompleks med små, individuelle punkthuse. Arkitekturen skal skabe hjemlige rammer, som kan være med til at højne livskvaliteten for beboerne. Disponeringen i boligerne og fællesområder muliggør personlig indretning og med plads til at skabe meningsfulde hverdagslivsaktiviteter. Det hjemlige præg har stor betydning for beboernes oplevelse af identitet, tryghed og meningsfuldhed og er med til at skabe relation og tilhørsforhold.

Udover de i alt 72 boliger består landsbyen af et udeareal med forskellige aktivitets- og stemningsrum samt mindre bygninger til fælles- og støttefunktioner. Området har én indgang og en hovedgade, der, med en blanding af boliger og aktivitetslokaler, giver indtryk af et byrum.

Aktiviteter og dagslys forbedrer dementes døgnrytme og søvn
Forskning viser, at fysisk aktivitet i løbet af dagen er med til at skabe bedre ro og en god nat for demente, hvilket er essentielt i forhold til at skabe trivsel, velvære og tryghed. Med dette udgangspunkt er Tornhøjhaven disponeret med en stor andel af udearealer med forskellig disponering og grader af offentlig-/privathed.

Forskning viser ligeledes, at masser af dagslys giver en mere naturlig døgnrytme hvorfor det har været vigtigt at indarbejde en attraktiv vinterhave – ikke mindst til glæde for de beboere, som aldrig vil komme udenfor.

Ønsket med Tornhøjhaven er således at tilbyde demente et sted at bo, hvor de kan modtage specialiseret behandling, rehabilitering, omsorg og pleje. Derudover får beboerne mulighed for at deltage i en række fællesaktiviteter, hvor bl.a. sociale fællesskaber kan give livsindhold og værdi til beboerne.