« Gå til nyhedsoversigt

Udvidelse - Albertslund Plejecenter

Med Albertslund kommunalbestyrelses nylige godkendelse af anlægsbudgettet, Skema A, for en udvidelse af det eksisterende Plejecenter Albertshøj er realiseringen af yderligere 36 demensegnede boliger og 15 ældreboliger i Albertslund centrum rykket et skridt nærmere.

Helhedsorienteret rådgivning baner vej for flere boliger til ældre og demente
Vi er med på projektet som rådgiver for Albertslund Kommune og bidrager med en både bred og specialiseret vifte af administrative, tekniske og juridiske rådgivningsydelser. Ved at inddrage specialistviden fra flere fagområder skaber vi overblik, sikkerhed og fremdrift for kommunen i hele processen fra projektudvikling til ibrugtagning.

Vores samarbejde med Albertslund Kommune omkring Albertslund Centrum går tilbage til 2011, hvor vi fik til opgave at rådgive kommunen omkring totalentrepriseudbud af byggeri af bl.a. et nyt sundhedshus, et nyt butikscenter med tilhørende parkeringskælder og Plejecenter Albertshøj, som en udvidelse af det eksisterende butikscenter. Opgaven kom siden til at omfatte bygherrerådgivning i bred forstand med økonomi- og kontraktstyring, håndtering af partneringforløb, rådgivning vedr. almen finansiering, borger- og brugerinddragelse, bygherretilsyn, idriftsættelse og meget mere. Faciliteterne i de første etaper af byggeriet har forbedret de ældres rammer for det gode liv, bragt sundheden i fokus og givet butikslivet i Albertslund et løft.

Velfærdsteknologier bidrager til dementes livskvalitet
Det nye plejecenter skal bygges som en udvidelse af det eksisterende plejecenter mod banen. Et særligt fokus for det nye plejecenters demensafdeling er, i samarbejde med Zeso Architects, at udvikle og indrette boligerne med velfærdsteknologier, der understøtter de dementramtes behov og stimulerer deres stadigt fungerende funktionsevner. Teknologierne kan fx være intelligente lofter, døgnrytmebelysning, lys som wayfinding, sanseboliger eller interaktive skærme i fællesrum. Når de rette velfærdsteknologier anvendes, kan de være med til at fastholde fysisk formåen og selvhjulpenhed med øget trivsel og livskvalitet til følge.

Foregangseksempel på kommunal helhedsindsats
I den kommende tid arbejder vi på at sammensætte udbuddet for projektet som totalentrepriseudbud i en delegeret bygherremodel med offentliggørelse i marts 2018 og med forventet byggestart ultimo 2018. Vi ser frem til at være med til at opfylde Albertslund Kommunes vision om at skabe et helstøbt tilbud til sine ældre borgere, hvor høj arkitektonisk kvalitet, et lavt energiforbrug og et stærkt fokus på husets brugere spiller sammen på bedste vis.

Foto: Plejecenter Albertshøj