« Gå til nyhedsoversigt

Udvikling af boliger for PenSam i Aalborg

Aalborg har fart på udviklingen, og byen forventes at vokse med over 25.000 indbyggere i løbet af de næste 10 år. Flere aktører bygger lige nu ved Sofiendal Enge – Hasseris, et areal på 100.000 m2, kun fire kilometer fra Aalborg centrum. Vi er med som bygherrerådgiver for pensionskassen PenSam, der frem mod 2020 opfører over 400 boliger i området.

Sikring af et godt projektgrundlag
Projektet for PenSam rummer 427 arkitektonisk smukke rækkehuse og lejligheder af høj kvalitet, som kommer til at huse mere end 1.000 beboere. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2020. I projektets indledende faser har et team af vores kolleger bistået PenSam med forhandlinger, sikring af projektets økonomiske grundlag og udarbejdelse af kontrakter. Og vi har varetaget sagsadministrationen i relation til det konkrete byggeri: Gennemgang og kvalitetssikring af tegninger med arkitekt, koordinering med landmåler, dialog med lokal ejendomsmægler ifht. boligernes salgbarhed, kravsstillelse i forbindelse med IKT, afklaring hos kommunen vedrørende tilslutningsafgifter i forbindelse med vand, kloak, fjernvarme osv. I udførelsesfasen, der netop er skudt i gang, varetager vi bygherretilsyn, og vi fungerer som byggeleder fra byggeriets start til slut.

Tværregionalt team i tæt samarbejde med projektets parter
Med rådgivere fra vores kontor i Aalborg, hvor byggeriet bliver opført, og fra København, der ligger tæt på PenSams hovedkontor, har vi en naturlig nærhed til bygherre og projektets øvrige parter. Det muliggør en løbende forventningsafstemning og en tæt opfølgning, hvor parterne hele tiden er ajourført med, hvem der gør hvad, hvornår. Dertil har rådgiverteamet mange års erfaring med kontraktforhandling, projektering, byggeledelse og koordinering på store projekter. Det skaber tryghed og sikkerhed for kunden i forhold til den store investering, det er at arbejde med projektudvikling af et nyt boligområde.

Vi ser frem til at være med hele vejen og sikre et vellykket projekt med attraktive og salgbare boliger til glæde for PenSams pensionskunder og de familier, der om tre år kan flytte ind i det nye Sofiendal Enge - Hasseris.

Masterplan for Sofiendal Enge
Aalborg Kommune står bag udviklingen af Sofiendal Enge med en masterplan, der former området med to bånd af rækkehuse og tre-fire etages kanthuse omkring et engareal til rekreative formål. Tegnestuen Vandkunsten har fungeret som rådgiver for kommunen i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen, og når området er fuldt udviklet forventes Sofiendal Enge at bestå af omkring 1.200 boliger