« Gå til nyhedsoversigt

Udviklingsprojekt om drifts- og energibesparelser i ældre etageejendomme søger deltagere

’Det levende benchmark’ - en undersøgelse af drifts- og energibesparelser i ældre etageejendomme

Kuben Management, Visility og Build søger partnere til et udviklingsprojekt om drifts- og energibesparelser i ældre etageboliger. Vi søger samarbejde med bygningsejere, der ønsker at optimere deres bygningsdrift og energiforbrug. Alt tyder nemlig på, at en større overvågning og indsigt kan skabe grundlag for besparelser. Det handler om driftsbesparelser, bedre indeklima, færre bygningsskader og lavere energiforbrug. Et godt indeklima forlænger bygningens og beboernes liv. Det forøger ejendommens værdi, det medvirker til besparelser og en mindre klimapåvirkning.

Bygningers energiforbrug - det levende benchmark - hvad får du som ejer eller administrator af en ældre etageejendom ud af at deltage?
Det forventede forbrug af el og varme i en bygning er udtrykt ved det offentligt tilgængelige energimærke, hvorimod det faktiske forbrug af el og varme ikke er offentligt tilgængeligt. Så hvem bruger lidt og hvem bruger meget energi? Udviklingsprojektet ’Det levende benchmark’ vil skabe bedre indsigt i forbruget af energi i bygninger og kortlægge, hvor og hvordan i driften, bygningsfysikken og beboernes adfærd, der kan foretages energibesparende ændringer. 

Gennem en simpel installation af et antal målere, der overvåger energiforbruget i varmecentralen, indeklimaet i bygning og vejret, skabes der med ’Det levende benchmark’ datagrundlag for optimering af bygningen. Alle data opsamles og behandles centralt og bliver tilgængelige for de deltagende ejendomme via en cloudløsning.

 


Metoden udvikles for boligejendomme, hvor der måles på varmtvandsforbrug, varmeforbrug, indeklimaforhold og vejrdata. Installationen til denne overvågning koster ca. 50.000 kr. pr. varmecentral, og det er særligt ældre mure-de boligejendomme med 20-150 boliger, som vi søger samarbejde med. Alle varmecentraler bliver gennemgået mht. deres tekniske installationer, og den umiddelbare tilstand bliver beskrevet og vurderet. Mulige forbedringer bliver ligeledes beskrevet. Alene det kan give en 10% besparelse.

Kontakt
'Det levende benchmark’ er et udviklingsprojekt til bedre energi- og indeklimastyring af ældre etageejendomme. Projektet er støttet med midler fra Grundejernes Investeringsfond og Energistyrelsen, og ambitionen er at udvikle et værktøj eller metode, der kan understøtte energibesparelser i bygninger, og udbrede det bredt i Danmark. Er du som bygningsejer eller –administrator interesseret i at deltage, eller vil du høre mere om udviklingsprojektet, kontakt Jakob Klint, Kuben Management. Email: jk@kubenman.dk, telefon: 6029 6035.