« Gå til nyhedsoversigt

Munkesøparkens renovering fejret

Gennem det sidste halvandet år er Munkesøparken i Kalundborg blevet renoveret for 75 mio. kroner med tilskud fra Landsbyggefonden og Kalundborg Kommune. Vi har været med som bygherrerådgiver i hele processen, der blev indledt allerede i 2011 med ansøgning om tilskud til en helhedsplan til Landsbyggefonden.

Godt samarbejde sikrer vellykket proces
Undervejs i renoveringsprojektet har beboerne boet i deres lejligheder, hvilket stillede høje krav til både dem, håndværkere, administrator, bygherre og rådgiver. Takket være en stor indsats og velvilje fra alle parter, er processen forløbet problemfrit. Det samlede projekt blev for nylig afleveret uden mangler, og vi var med, da 140 beboere sluttede den lange proces og det flotte resultat af med en stor sommerfest for med taler, sang og dans.

Helhedsrenovering giver bedre komfort, indeklima og sikkerhed
Munkesøparken er mærket som almene familieboliger men bebos primært af ældre beboere. Renoveringen rummer:

  • Facader mod havesiden er udskiftet med nye, velisolerede facadepartier. Dette har medført mindre varmetab, færre trækgener og en bedre komfort i boligerne.
  • Altangange er blevet renoveret og inddækket. Altangangen har derved fået en større anvendelighed og er blevet tryggere for beboerne at færdes i.
  • De udvendige trappeopgange er blevet renoveret.
  • Der er etableret nye varmerør fra varmecentralen til teknikrum, og vand- og varmerør i kælderen/skakte er udskiftet.
  • Køkkenerne har fået nyt inventar og gamle installationer er udskiftet.
  • Et mekanisk ventilationssystem med varmegenvinding er etableret, hvilket har forbedret indeklimaet i boligerne.
  • Der er etableret miljøstationer, ladestationer for el-scootere, og der er lagt et nyt slidlag på asfaltbelægningen i hele området

Med renoveringen har bebyggelsen i Munkesøparken fået nyt liv, og med sin flotte placering og gode udsigt viser afdelingen et attraktivt udbud af boliger til glæde for beboere og byen som helhed.

Flere opgaver for DABs boligorganisationer på vej
Opgaven som bygherrerådgiver for Munkesøparken er én af flere opgaver, som Kuben Management udfører for DABs boligorganisationer. På baggrund af det aktuelle projekt har vi bl.a. fået to nye opgaver for Kalundborg Almennyttige Boligselskab: Renovering af Klosterparken og Sct. Olaiparken, hvor helhedsplaner er fremsendt til Landsbyggefonden. Vi ser frem til det videre samarbejde med DAB.