Artikel

80 år i det byggede miljø


I år er det 80 år siden, at grundstenene til det, vi nu kender som Kuben Management, blev lagt. Året var 1941, krigen rasede, ledigheden var høj. Så begyndte de almene boliger langsomt at skyde op...

Ulfjubilæum

Kuben Management har i 80 år været med til at sætte rammerne for den måde, vi tænker byggeri og byudvikling på med afsæt i ønsket om at skabe sunde, bæredygtige og betalbare boliger for den brede befolkning.

I år er det 80 år siden, at grundstenene til det, der i dag kendes som Kuben Management, blev lagt. Året var 1941, 2. verdenskrig rasede, arbejdsløsheden var høj, og mange danskeres boligstandard var elendig. Almene boliger var begyndt at skyde op i de store byer, men var endnu ikke kommet til de mellemstore byer og stationsbyerne. Driftige folk fra arbejderbevægelsen så muligheden for at ændre på det og tog derfor initiativ til at udbrede de almene boliger til provinsen. Ud fra det grundlag så Arbejderbo (Arbejderbevægelsens organisation til fremme af almennyttigt boligbyggeri), den 9. april 1941 dagens lys. Gennem de kommende årtier lykkedes de med at få skabt mange gode, betalbare boliger til den brede befolkning. Arbejderbo blev for godt 20 år siden en del af det, der i dag er Kuben Management. I sin 80-årige historie har Kuben Management sat et stort præg på hele det almene boligudbud og har bl.a. bidraget til at skabe mere end 140.000 almene boliger over hele landet. Boliger, som også i dag, er til stor gavn for mange danskere.

Visionen lever – fokus på bæredygtigt byggeri er intakt
80 år efter, at Arbejderbo blev grundlagt, har Kuben Management stadig fokus på at skabe bæredygtige boliger, hvor folk kan trives og lykkes. Forretningen har udviklet og udvidet sig en del siden dengang og har i dag fokus på strategisk byudvikling, bygherrerådgivning og projektudvikling for den almene, offentlige og private sektor, så bredden i projektporteføljen nu er udvidet til også at omfatte erhvervsbyggeri, andelsboliger, pensionskasseboliger, privat og offentligt kontorbyggeri samt velfærdsbyggerier som skoler, plejehjem, hospitaler, museer, mv.

Den sociale og økonomiske bæredygtighed var særlig vigtig i virksomhedens spæde år, og det er fortsat et område, der har Kuben Managements store bevågenhed. I de sidste 20-30 år er der også kommet yderligere fokus på den miljømæssige bæredygtighed og - i de seneste år – på jordens ressourceknaphed. I dag arbejder Kuben Management intensivt på alle tre ben af bæredygtighed: På at renovere mest nænsomt, at bygge med tanke på ressourcer, økonomi og fremtidige behov og på at bidrage til, at bygningerne kan skabe grobund for det sunde og gode liv - nu og i fremtiden.

Kuben Management har fortsat succes i rollen som projektudvikler, hvor de sammen med bygherren er med hele vejen fra den første forhandling med grundejeren til overlevering til drift af byggeriet - og undervejs understøtter samarbejdet mellem alle byggeriets parter for at realisere visionen for det enkelte byggeri.

”Vores ambition er at være den foretrukne samarbejdspartner for udviklingen af det byggede miljø i Danmark. Vi udvikler konstant vores kompetencer og forretningen og tilpasser den i takt med, at verden og samfundet ændrer sig. Vi udfordrer den måde, der bygges på, og den måde, vi udvikler vores byer og lokalsamfund på. Vores medarbejdere er bygherrens betroede samarbejdspartnere, og vi tror på, at vi med vores strategiske tilgang til byudvikling, bygherrerådgivning og udvikling af byggeriet også i fremtiden formår at sætte et vigtigt aftryk på udviklingen af det byggede miljø”, siger adm. direktør Ulf Christensen.

I år er det også 10 år siden, at Kuben Management blev en del af NRGi, som er en solid og ambitiøs koncern, der - med aktiviteter inden for energi, infrastruktur og det byggede miljø - har et stærkt forretningsmæssigt fokus på den grønne omstilling. Derfor går ejerskabet rigtig godt hånd i hånd med ønsket om at skabe bæredygtige byer og byggerier.