KOM GODT FRA LAND OG SIKKERT I MÅL MED DIT BYGGEPROJEKT

BYGHERRERÅDGIVNING

Hos Kuben Management rådgiver og vejleder vi både private, almene og offentlige bygherrer fra start til slut i byggeprojektet, så projektet og alle dets mange elementer ender ud som en succes. Vi sørger for, at dine interesser som bygherre bliver varetaget. Det gælder lige fra den indledende idéfase, hvor vi med vores ekspertise inden for projektudvikling hjælper med at få alle brikkerne til at falde på plads, til det færdige byggeprojekt står klar.

Hos Kuben Management tilbyder vi rådgivning og bygherrevejledning, der sikrer, at byggeprojektet bliver fulgt godt og sikkert til dørs.  

  SE EN CASE

”Kuben Management er vores foretrukne samarbejdspartner. De er troværdige og proaktive, og jeg har tillid til, at de altid er på vores side og gør det, de siger, de gør”

Adm. direktør for en stor, almen boligorganisation

Professionel bygherrerådgiver

Uanset hvilket byggeprojekt, du som bygherre skal i gang med, er vi hos Kuben Management altid klar til at give professionel bygherrerådgivning, så projektet får den bedst mulige udformning. Fra brugerinvolvering og programmering til udbudsrådgivning og byggesagsadministration – vi giver dig den nødvendige rådgivning gennem hele byggeprojektet, så du som bygherre aldrig mister overblikket.

Som bygherrerådgiver er det vores vigtigste opgave at sikre, at byggeprojektet får den rigtige start, og at løsningerne hele tiden bliver skabt med fokus på brugernes krav og ønsker.

En bred vifte af rådgivere

Med vores bygherrerådgivning får du som bygherre sparring og rådgivning, der klæder dig på til at træffe de beslutninger, som sikrer det bedst mulige slutresultat for byggeprojektet. Et byggeprojekt er ofte en kompliceret proces, og derfor råder vi hos Kuben Management over de rette kompetencer til at hjælpe bygherren med at undgå faldgruberne.

Blandt vores ekspertiser er blandt andet udbudsrådgivning, så rammerne for udbud bliver udnyttet på den bedst mulige måde, ligesom vi kan yde al den nødvendige juridiske, økonomiske og administrative rådgivning og bistand. Vi ved, at styring af tid, økonomi og kvalitet er alfa og omega for bygherren, og vores bygherrerådgivere har værktøjerne og erfaringen til effektivt at sikre dette.

Udbudsrådgivning

Udbudsrådgivning er blandt vores kerneydelser i Kuben Management.

Regelværket er komplekst, så faldgruberne skal undgås. Men endnu vigtigere er det at udnytte udbud på den bedst mulige måde for at skabe værdi for vores kunde – uanset at det handler om et boligbyggeri, et an­lægsprojekt, udbud af rådgivningsydelser eller entrepriser, udbud af finansiering, indkøb eller noget andet.

Vi arbejder som udbudsrådgiver på tværs af sektorer og i mange forskellige sammenhænge. Vi fastlægger udbudsstrategi, laver udbudsmateriale, gennemfører udbuddet og udarbejder indstillin­ger. Vi har erfaring med vidt forskellige udbudsformer – gennemførelse af EU-projektkonkurrencer og bistand til udbud af OPP-projekter er blandt vores specialer.

Projekteksempler

Levende byggeri - gennem frugtbart samspil

Byggesagsadministration og LBF skematik

Kuben Management bistår den almene sektor med udvikling, administration og økonomistyring af almene bygge- og renoveringsprojekter. Vi har en meget lang historie og tætte relationer med de almene boligorganisationer. Vi forstår udfordringerne og kan se mulighederne. Vi håndterer gerne hele processen i forhold til Landsbyggefonden – fra skema A til skema C. Vi gennemfører udbud, styrer økonomien og sikrer det endelige byggeregnskab.

Projektstyring

Vi ved, at styring af tid, økonomi og kvalitet er alfa og omega for bygherren. Vores bygherrerådgivere har værktøjerne og erfaringen til effektiv opfølgning på tidsplaner og økonomi.

Byggeriets kvalitet er vores fokusområde. Derfor sikrer vi, at der følges op på mål og intentioner i byggeprogrammet, både under projektering og udførelse, og at den nødvendige kvalitetskontrol bliver gennemført. Vi er den udfarende i forhold til opfølgning under byggeforløbet - fra planlægningsfasen til aflevering.

Kalkulationer og udarbejdelse af bygge- og anvisningsregnskab er blandt vores kernekompetencer. Vores risikostyring er systematisk og vi sammentænker risici og økonomiske konsekvenser.

Reglerne for alment byggeri er vores hjemmebane, og vi forestår hvert år byggesagsadministration for et stort antal almene bygge- og renoveringsprojekter.

Kontakt os

  "

Ulf Christensen

Adm. Direktør
Tlf: 3814 5031
Mobil: 4144 5031
Email: ulf@kubenman.dk

 

 

 

  "

Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør Nord
Tlf: 9877 8952
Mobil: 4031 3467
Email: hss@kubenman.dk

 

  "

Kurt Bech

Regionsdirektør Syd
Tlf: 7938 1383
Mobil: 2161 6071
Email: klb@kubenman.dk