KOM GODT FRA LAND OG SIKKERT I MÅL MED DIT BYGGEPROJEKT

BYGHERRERÅDGIVNING

Hos Kuben Management rådgiver og vejleder vi både private, almene og offentlige bygherrer fra start til slut i byggeprojektet, så projektet og alle dets mange elementer ender ud som en succes. Vi sørger for, at dine interesser som bygherre bliver varetaget. Det gælder lige fra den indledende idéfase, hvor vi med vores ekspertise inden for projektudvikling hjælper med at få alle brikkerne til at falde på plads, til det færdige byggeprojekt står klar.

Hos Kuben Management tilbyder vi rådgivning og bygherrevejledning, der sikrer, at byggeprojektet bliver fulgt godt og sikkert til dørs.  

  SE EN CASE

”Kuben Management er altid tre skridt foran i processen”

Projektleder i Helsingør Kommune

SKRÆDDERSYET TIL DET ENKELTE BYGGEPROJEKT

Professionel Bygherrerådgiver

Uanset hvilket byggeprojekt, du som bygherre skal i gang med, er vi hos Kuben Management altid klar til at give professionel bygherrerådgivning, så projektet får den bedst mulige udformning. Fra brugerinvolvering og programmering til udbudsrådgivning og byggesagsadministration – vi giver dig den nødvendige rådgivning gennem hele byggeprojektet, så du som bygherre aldrig mister overblikket.

Som bygherrerådgiver er det vores vigtigste opgave at sikre, at byggeprojektet får den rigtige start, og at løsningerne hele tiden bliver skabt med fokus på brugernes krav og ønsker.

KOMPETENCERNE ER PÅ PLADS

En bred vifte af rådgivere

Med vores bygherrerådgivning får du som bygherre sparring og rådgivning, der klæder dig på til at træffe de beslutninger, som sikrer det bedst mulige slutresultat for byggeprojektet. Et byggeprojekt er ofte en kompliceret proces, og derfor råder vi hos Kuben Management over de rette kompetencer til at hjælpe bygherren med at undgå faldgruberne.

Blandt vores ekspertiser er blandt andet udbudsrådgivning, så rammerne for udbud bliver udnyttet på den bedst mulige måde, ligesom vi kan yde al den nødvendige juridiske, økonomiske og administrative rådgivning og bistand. Vi ved, at styring af tid, økonomi og kvalitet er alfa og omega for bygherren, og vores bygherrerådgivere har værktøjerne og erfaringen til effektivt at sikre dette.

VI FØLGER OP PÅ MÅL OG INTENTIONER

Projektstyring

Vi ved, at styring af tid, økonomi og kvalitet er alfa og omega for bygherren. Vores bygherrerådgivere har værktøjerne og erfaringen til effektiv opfølgning på tidsplaner og økonomi.

Byggeriets kvalitet er vores fokusområde. Derfor sikrer vi, at der følges op på mål og intentioner i byggeprogrammet, både under projektering og udførelse, og at den nødvendige kvalitetskontrol bliver gennemført. Vi er den udfarende i forhold til opfølgning under byggeforløbet - fra planlægningsfasen til aflevering.

Kalkulationer og udarbejdelse af bygge- og anvisningsregnskab er blandt vores kernekompetencer. Vores risikostyring er systematisk og vi sammentænker risici og økonomiske konsekvenser.

Reglerne for alment byggeri er vores hjemmebane, og vi forestår hvert år byggesagsadministration for et stort antal almene bygge- og renoveringsprojekter.

DIGITALT BYGGERI KAN GIVE STORE GEVINSTER

IKT i byggeriet

I dag er offentligt og alment byggeri omfattet af bekendt­gørelser om brug af informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

I Kuben Management rådgiver vi om god brug af IKT i byggeri. Vi afklarer IKT-strategi og -organisation med bygherren. Vi sikrer indarbejdelse af IKT-krav i udbudsmaterialet. Vi sørger for, at rådgivere og entreprenører lever op til bygherrens digitale krav og ønsker.

Hvert projekt er unikt. Derfor sigter vores rådgivning mod at udnytte IKT på den måde, der passer dig som bygherre bedst. Vi kan hjælpe dig med at udvikle og tilpasse din projektorganisation og den efterfølgende drift til det digitale byggeri.

Det fælles mål er at opnå de tilsigtede besparelser. Derfor tænker vi drift og vedligehold ind fra begyndelsen.

EFFEKTIV RÅDGIVNING OM OFFENTLIGT-PRIVATE PARTNERSKABER

OPP og OPS

Tanken bag OPP er besnærende: At finansiering, opførelse, drift, vedligeholdelse og serviceydelser samles i én opgave i et langvarigt og forpligtende samarbejde. Men er det den rigtige løsning? Under hvilke omstændigheder?

Kuben Management rådgiver om OPP og OPS. Vi afdækker bygherrens handlemuligheder. Vi gennemfører OPP-egnethedsvurderinger. Vi udformer i samarbejde med finansielle og juridiske rådgivere byggeprogram, udbudsmateriale og kontraktgrundlag for udbud af byggeprojekter i OPP og bistår ved kontrahering.

Vi er blandt de bygherrerådgivere, som har nået de bedste resultater med OPP. Det kan være udfordrende at tiltrække bydere på komplekse OPP-udbud. Vi har i samarbejde med vores partnere og med godt resultat, blandt andet inden for sundhedssektoren, udviklet enklere modeller, som er attraktive også for potentielle investorer.

KONTAKT OS

  "

Ulf Christensen

Adm. Direktør
Tlf: 3814 5031
Mobil: 4144 5031
Email: ulf@kubenman.dk

 

  "

Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør Nord
Tlf: 9877 8952
Mobil: 4031 3467
Email: hss@kubenman.dk

 

  "

Kurt Bech

Regionsdirektør Syd
Tlf: 7938 1383
Mobil: 2161 6071
Email: klb@kubenman.dk