Artikel

Almene boliger har været en del af vores DNA siden 1941


Almene boliger har været en del af vores DNA siden 1941. Som bygherrerådgiver og projektudvikler bygger vi ikke bare for at bygge; vi bygger det, der er behov for, og som der er efterspørgsel på.

Martin Holst, Randers Boligforening

Udover at 1941 var året, hvor grundlaget for Kuben Management blev lagt, så var det også i det her årti, hvor de almene boliger for alvor begyndte at skyde op i Danmark. Vi har været med siden dengang, hvor vi har bidraget til at skabe mere end 140.000 almene boliger fordelt i hele landet.

Det er 80 år siden i år, og vi fortsætter arbejdet med at skabe sunde, bæredygtige og betalbare almene boliger til danskerne. Vi rådgiver og vejleder de almene bygherrer fra start til slut i byggeprojekterne.

Ofte projektudvikler vi også selv almene boliger i tæt samarbejde med bygherren/boligorganisationen og er med hele vejen - længe før projekterne bliver håndgribelige. Vi hjælper med at løfte projektet i den retning, bygherren ønsker med fuld respekt for beboernes behov og ønsker.

”Som bygherrerådgiver/projektudvikler bygger vi ikke bare for at bygge; vi bygger det, der er behov for, og det der er efterspørgsel efter i det enkelte byggeprojekt. I samarbejde med vores søstervirksomhed, Exometric, analyserer vi lokalsamfundet og beboernes behov, så vi kan skabe tidssvarende og langtidsholdbare boliger, hvor beboerne kan trives og lykkes”, siger Martin Holst, bygherrerådgiver og projektudvikler i Kuben Management.

Alment - nybyggeri og renovering
I arbejdet med almene boliger drejer det sig altid om enten at bygge nyt eller at renovere de eksisterende.

Ved nybyggeri har vi den administrative rolle sammen med bygherre. Her bidrager vi fx med diverse udbud, der stilles krav om. Vi gennemfører for eksempel udbud på rådgivnings- og entrepriseydelser samt beboerinddragelsesprocesser.

I renoveringssagerne arbejder vi med helhedsplaner støttet af Landbyggefonden, men også med ustøttede renoveringsprojekter. Det foregår i tæt samarbejde med den enkelte almene boligorganisation.

Bæredygtighed som en integreret del af rådgivningen
Bæredygtighed fylder meget i byggerierne, hvad enten vi taler nybyggede eller renoverede almene boliger. Vi starter gerne på et helt overordnet niveau med at udarbejde en bæredygtighedsstrategi, så bæredygtigheden integreres i visionerne for projektet fra starten. Det handler ikke kun om de fysiske forhold; om der stiles efter at opnå en DGNB-certificering eller anden bæredygtighedscertificering på projektet, men i høj grad også om den sociale bæredygtighed. Vi bygger og renoverer for mennesker og har stor respekt for at imødekomme deres behov og skabe byggeri med lang levetid – hver gang!

FOTO: Bygherrerådgiver Martin Holst står her ved Boligorganisationen Møllervænget & Storgaard i Randers. Her har han i samarbejde med boligorganisationen udviklet en helhedsplan støttet af Landbyggefonden. 

Vil du høre mere?

Kontakt os!

Kurt L. Bech

Kolding

Markedskonsulent

M:2161 6071 E:klb@kubenman.dk