Reference

Blandet bydelskvarter i naturskønne Gjern


Kuben Management har forestået den strategiske byudvikling af de nye boligområdet ved Falkenkær Sø tæt på Gjern Bakker, i samarbejde med lodsejer, privat investor og Silkeborg Boligselskab. afd. 69.

Blandet bydelskvarter på vej i naturskønne Gjern

Blandet bydelskvarter i de naturskønne Gjern Bakker

Ved Falkenkær Sø og tæt på Gjern Bakker er et nyt boligområde blevet opført. Boligområdet inkluderer 20 private udlejningsboliger, 14 almene boliger og fire private dobbelthuse, der er beliggende i hjertet af Søhøjlandet, med nem adgang til Silkeborg og områdets naturskønne omgivelser.

Kuben Management har forestået den strategiske byudvikling, hvor et konstruktivt samarbejde mellem lodsejer, privat investor og Silkeborg Boligselskab afd. 69 har muliggjort udviklingen af det nye kvarter med forskellige ejerformer og boligtypologier.

Den almene kvote kickstartede udvikling

Opstarten af udviklingen blev sat i gang af den almene kvote. I 2019 indgik Kuben Management en betinget grundkøbsaftale med den tidligere lodsejer i Gjern med det formål at byudvikle området. Indtil 2019 havde projektområdet været stillestående med en lokalplan fra 2006, der ikke blev solgt.

Med en solid vision om at etablere et nyt og varieret bydelskvarter, ansøgte vi sammen med Silkeborg Boligselskab kommunen om tilladelse til at opføre en ny almen boligbebyggelse på en del af grunden.

Silkeborg Kommune godkendte ansøgningen, hvorefter den resterende del af byggefeltet blev udviklet og solgt til en privat investor, der kunne se potentialet i at opføre private udlejningsboliger i området.

Kuben Managements arbejde med at udvikle området ved Falkenkær Sø er et eksempel på vores indsats inden for strategisk byudvikling i områder af landet, der har brug for en hjælpende hånd.

Det offentligt støttede byggeri fungerer som et værdifuldt værktøj inden for bystrategi, der kan kickstarte udviklingen af et område. Den almene kvote kickstartede dermed udviklingen af Gjern-området og skabte en investeringssikkerhed, der førte til salg af de resterende byggefelter.

Gjern 1920X900 2

Vision med referencer til FN’s verdensmål

Med fokus på FN's verdensmål formulerede Kuben Management en vision for det nye bydelskvarter ved projektets start. Visionen var at skabe et mangfoldigt boligområde med plads til alle, der samtidig støtter Kuben Managements ambition om at fremme blandede bymiljøer i hele landet.

Mixet af almene og private udlejningsboliger samt privatejede parceller er med at understøtte visionen ved at imødekomme forskellige boligbehov på tværs af alder, indkomst, livsfase og familieform.

Visionen refererer helt konkret til FN's 3. og 11. verdensmål, der fokuserer på "Sundhed og trivsel" og "Bæredygtige byer og lokalsamfund."

Inspireret heraf er kvarterets grønne fællesarealer med til at fremme fællesskaber, og er blevet skabt til at bidrage til beboernes sundhed og trivsel. Alle boligerne vender derfor ind mod disse grønne områder, så beboere nemt kan mødes, børn kan lege, og gode naboskaber kan opstå.

En del af et aktivt bysamfund og skøn natur

Gjern by er beriget af stærkt lokalt fællesskab og et aktivt foreningsliv, der bidrager til byens positive udvikling og tilbyder skønne ramme omkring det gode hverdagsliv.

I Gjern er der en god folkeskole, naturbørnehave, kulturhus, idrætshal, MTB-spor, 18-hullers golfbane, indkøbsmuligheder, gårdsalg og meget mere. I tillæg til alt dette ligger Gjern helt unikt placeret i Danmarks måske flotteste natur.

Stærkt samarbejde og tværfaglig indsats

Inspireret af FN's 17. verdensmål "Partnerskaber for handling" har samarbejde og partnerskaber været afgørende i udviklingen af det nye bydelskvarter.

Som projektudvikler på sagen har Kuben Management spillet en central rolle i at samle byggeriets parter, herunder lodsejere, kommunen, privat investor, boligselskabet, entreprenører og arkitekter. For Kuben Management er by- og arealudvikling et tværfagligt holdspil, der kræver inddragelse af forskellige ekspertise gennem projektets faser.

Internt i Kuben Management har forskellige fagligheder bidraget til projektet.

Vi har udviklet visionen for det nye boligkvarter, tegnet den nye strukturplan for området og skabt et skitseprojekt for de almene boliger.

Vi har ligeledes bistået Silkeborg Boligselskab afd. 69 med at ansøge kommunen om tilladelse til opførslen af nyt almennyttigt byggeri, faciliteret investordialogen, sikret forkøbsret på arealerne og bidraget til bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af byggeriet.

De almene boliger stod færdige i 2022, og de private boliger blev afleveret i 2023.