Reference

Strategisk byudvikling af Støvring Ådale


Kuben Management har bistået Rebild Kommune i den overordnede byudvikling af det nye byområde i Støvring Ådale.

Den nye bydel, Støvring Ådale

Den nye bydel, Støvring Ådal, skal give karakter til Støvring øst for jernbanen og understøtte den befolkningstilvækst, Støvring by oplever. Der lægges vægt på mødet mellem natur og by, som skal være med til at skabe attraktive byrum og opholdsarealer. Området skal bære præg af at være et selvstændigt kvarter med identitet, sociale kvaliteter og fleksibilitet i byudviklingen.

Centralt i byområdet er det store torv, der med en broforbindelse over jernbanen, binder Støvring bycentrum sammen. Torvet vil således fungere som en forlængelse af Jernbanegades eksisterende gaderum.

Det nye byområde kommer også til at huse et nyt sundhedscenter, der skal fungere som generator for bylivet i den nye bydel.

Sundhedshus, Støvring Ådale Kredit Brikken AS, Visualisering Af Arkitekterne Bjørk & Maigaard

Det nye sundhedshus

Kuben Management har bistået Rebild Kommune i forbindelse med konceptudviklingen af sundhedshuset i Støvring Årdale.

Kuben Managements rolle 

Kuben Management har bistået Rebild Kommune i arbejdet med at sikre en robust bydelsudvikling. En ny bydel med et samlet etageareal på 33.445 m2, som omfatter ca. 300 nye boliger.

Som en del af den indledende proces blev der udarbejdet en markedsanalyse baseret på dialog med entreprenører, ejendomsmæglere samt almene boligselskaber med henblik på at afdække boligefterspørgslen, investeringsparathed, afkastkrav og betingelser for at investere i området.

Et arbejde der blev foretaget med henblik på at understøtte kommunens arbejde med udvikling og salg af de kommunale arealer.

Gennemførsel og udbud af byområde

Kuben Management har givet vurdering af totaløkonomien og bistået kommunen med strategisk helhedstænkning ift. realiseringen af udviklingsplanen for bydelen.

Vi har forestået processen med gennemførelse af parallelopdragskonkurrence om udviklingsplanen for Støvring Øst, samt deltaget i det teknisk-faglige vurderingsudvalg i forbindelse med indstilling af rådgiverteam til at udarbejde den samlede udviklingsplan for Støvring Ådale.

Kuben Management har derudover rådgivet kommunen vedr. udbud og salg af kommunale arealer og grunde, samt forestået involvering af interessenter og understøttet den politiske proces. Vi har ligeledes bistået kommunen med udarbejdelse af udbudsstrategi samt udbudsmateriale for den overordnede byudvikling af Støvring Ådale.

Udviklingsplanbrikken, Støvring Ådale Kredit Arkplan

@ARKplan