VI SKABER TILLID OMKRING BESLUTNINGEN

Et sikker grundlag af viden

Store beslutninger skal træffes tidligt – og ofte før vi har den viden og information, vi kunne tænke os. Det gælder anlægsbevillinger, nyt byggeri, byudvikling eller investeringer i renoveringer og driftsoptimering.

Kuben Management skaber som bygherrerådgiver tillid omkring beslutningen. I samarbejde med kunden skaber vi et beslutningsgrundlag, som er tilpasset den enkelte situation. Vi afdækker bosætningsmønstre og befolkningsudvikling. Vi kortlægger behov for institutionspladser eller familieboliger. Vi analyserer forretningsmodeller og udviklingsstrategier. Vi screener og analyserer potentialet for energioptimering og arealudnyttelse.

En analyse og et idéoplæg er det, som kan bringe projektet videre – fra de første spæde tanker til strategien og planen, til det konkrete projekt.

VI AFDÆKKER MØNSTRENE

Boligmarked og bosætning

Er der grundlag for et nyt boligbyggeri? Hvad skal der til for at få udlejningsprocenten op? Hvilke typer boliger og lejemål er der brug for i lige præcis dit område?

Kuben Management finder svarene. Vi afdækker mønstrene i befolkningsudviklingen, i flyttemønstrene og i befolkningens boligønsker. Vi tager højde for konkurrenceforhold og boligstruktur. Hvor det giver værdi, gør vi brug af avancerede softwareredskaber, som giver overblik over byens demografi og netværk og mønstrene i dens beboeres præferencer.

Målet er klart: Vi skaber et sikkert og anvendeligt grundlag for fremskrivninger, planlægning, dialog og beslutninger.