Artikel

Gymnasieelever har bæredygtighed på skoleskemaet 


Affaldssortering, indeklima, biodiversitet, udledning af CO2, transport, vandforbrug og omkostninger til drift er nogle af de områder, som eleverne på 23 gymnasier har haft på skoleskemaet.

Bæredygtige Gymnasier

Gymnasieelever har (mere) bæredygtighed på skoleskemaet 

Affaldssortering, indeklima, biodiversitet, udledning af CO2, transport, vandforbrug og omkostninger til drift. Det er nogle af de konkrete områder, som eleverne på 23 fynske og sjællandske gymnasier i de seneste måneder har kastet sig over i et bæredygtighedsperspektiv, sammen med vores chefrådgiver Mike Staunstrup.

Mike Staunstrup står i spidsen for projektet ”(Mere) Bæredygtige Gymnasier”, som er støttet med midler fra Undervisningsministeriet. Projektet gennemføres i samarbejde med Gymnasiefællesskabet, der består af 23 gymnasier, som samarbejder om bl.a. om indkøb, bygningsdrift og digitalisering.

Og nu har bæredygtighed altså været på skemaet som et fælles tema på alle 23 gymnasier, hvor Mike Staunstrup har gennemført to workshops på hver skole sammen med vores DGNB-konsulent Frederik Gundersen.

Bygninger er vigtige for trivsel og sundhed
Den første workshop handlede især om at få eleverne til at se, hvor stor en rolle bygninger har i forhold til menneskers trivsel og sundhed, og at bygningers livscyklus står for en betydelig del af vores samlede miljøpåvirkning.  

Det overordnede budskab var, at hvis man ønsker at arbejde konkret med bæredygtighed, så kræver det at man ’måler’ på det. Altså en databaseret tilgang, hvor vi bruger tilgængelig viden og data til at understøtte arbejdet. Det er fundamentalt for, at vi tager fornuftige beslutninger og kan dokumentere, at indsatsen reelt har gjort en forskel,” lyder det fra Mike Staunstrup, der fortsætter:

Data er vigtigere end mavefornemmelse
”Vi havde på forhånd indsamlet en række data om, hvordan de enkelte skoler præsterede, især med fokus på energi. Det var klart en øjenåbner for en række gymnasier, og i sig selv et godt eksempel på, at det giver mening at bruge tilgængelige data, i stedet for at basere sine valg på mavefornemmelse.”

Da data var på plads, bestod opgaven for eleverne i, sammen med skoleledelsen og teknisk service, at formulere målsætninger, som kan udstikke retningen og give arbejdet med data værdi.

Vil gerne påvirke næste generation
”Normalt samarbejder vi jo med professionelle bygherrer, så gymnasielever er ikke vores gængse målgruppe. Vi håber, vi kan være med til at påvirke den nye generation gennem vores viden, erfaring og data, som de så kan omsætte til noget konkret. Der var en af eleverne fra Gefion Gymnasium, der efter en workshop sagde til mig, at dette forløb burde alle gymnasier i landet have tilbudt, og vi har oplevet, at der på alle skolerne sker der fede ting, gode initiativer og løbende forandringer. Der er kommet mange både sjove og interessante diskussioner ud af vores workshops, og vi har også selv lært meget af at snakke med de unge mennesker,” fortæller Mike Staunstrup.

Projektet lever på Instagram
Nu kører projektet videre via Instagram, hvor eleverne selv er aktive og løbende poster opslag på den dynamiske platform, hvor de deler deres egne bæredygtige ideer og tiltag på profilen MBG_2022

Mike Staunstrup afslutter: ”Det er interessant at dykke ned i, hvad der motiverer de unge i dag, og hvad bæredygtighed og klima betyder for dem. Både helt konkret i deres egen hverdag, men også hvordan de kan koble det globale sammen med det lokale. Der er mange perspektiver i at få de unge engageret i bæredygtighedsdebatten, og vi håber, andre institutioner følger trop.”

 

 

Har du spørgsmål?

Kontakt os!

Mike Staunstrup

København

Strategisk bæredygtighedsrådgiver

M:2210 0855 E:msta@kubenman.dk