Artikel

Projektudvikling med hjerne og hjerte


"Vi udvikler projekter med hjerne og hjerte og skal både holde styr på detaljerne i projektet, og de mennesker, der er involveret i processen, fortæller Henrik Bendz, projektudvikler og arkitekt.

Henrikbendz

I Kuben Management har vi arbejdet med projektudvikling i mange år, men i 2018, hvor vi overtog BYR Gruppen A/S, kom der for alvor fart på projektudvikling på det private marked, hvor tilgangen af kunder er støt voksende - lige fra private til institutionelle investorer som kapitalfonden og pensionskasser.  Derfor arbejder vi i dag med projektudvikling på flere niveauer; lige fra en enkelt, privat ejendom i et bynært område til større landområder, der skal lokalplanlægges og byudvikles. Men det handler altid om det samme: At skabe succes og klarhed for kunden. 

Når vi er projektudviklere, er det altoverskyggende mål altid, at vi får skabt succes for kunden og lokalområdet. Her er det vigtigt, at vi får afstemt, hvad kundens succeskriterie er. Hvad håndterer de selv, og hvad vi skal bidrage med i processen? Når forventningerne er afstemt, udarbejdes en plan, der giver klarhed over processen, økonomien og tiden. 

Det gør, at vi også faciliterer og afholder borger- og beboermøder, og som en naturlig del af vores arbejde står for kontakten med eksterne samarbejdspartnere. På den måde kan vi som projektudviklere være one point of entry fra den første kontakt til det færdige byggeri. 

”Vi starter altid med at dele projektet op i faser. Det foregår i tæt samarbejde med kunden, så vi kan planlægge hvor ofte og hvor meget, de ønsker at bliver involveret i projektet. Det sikrer overblik og klarhed, og at kunden føler sig involveret. Det bidrager til, at vi undgår misforståelser og overraskelser undervejs, og at de involverede parter sidder tilbage med en god fornemmelse af processen.

Vi projektudvikler med hjerne og hjerte, hvilket betyder, at vi både skal holde styr på de mange detaljer, der er i projektet, og de mennesker, der er involveret i processen, lige fra den enkelte grundejer til sagsbehandleren hos den respektive kommune. Når vi har både hjerne og hjerte med i processerne, plejer de at gå op i en højere enhed”, siger Henrik Bendz, projektudvikler og arkitekt hos Kuben Management. 

En bred vifte af kompetencer får projektet sikkert i mål
Udover at have hjerne og hjerte med i projektudviklingen, sørger vi også for at give en 360 graders rådgivning om projektet. Hos Kuben Management har vi en lang række af kompetencer, som vi kan trække på i forbindelse med vores projekter. Det er blandt i forhold til bæredygtighed herunder DGNB-certificering, LCA og LCC-analyser, risikovurdering, økonomi og vurderinger af tekniske løsninger om byggeri eller data og analyser fra vores søstervirksomhed, Exometric. 

Som bygherrerådgivere er det vores fornemmeste opgave at sikre, at vi kommer godt og trygt igennem projektet. Byggeriets kvalitet er i den forbindelse også et fokusområde, hvor vi følger op på mål og intentioner fra de første skitser til det afleverede byggeri.

Vil du høre mere om at arbejde hos Kuben Management?

Kontakt os!

Henning Backe

København

Forretningschef, Investor og Erhverv

M:6124 4263 E:heba@kubenman.dk