Referencer

Byggerier for milliarder


Vi bidrager hvert år til at virkeliggøre et stort antal byggesager – fra nybyggerier og renoveringer til driftsoptimering. Projekternes samlede anlægssum løber årligt op på cirka 10 milliarder kroner.

Viser Alle

Cases

(31)

Helhedsplan Dianavænget3

Helhedsplan for Dianavænget

Kuben Management har udarbejdet og sikret gennemførelse af fysisk helhedsplan for 10 boligblokke fra 1972-1974. Renoveringen omfattede 248 boliger i afdeling 34, Dianavænget i Odense SV.

Læsetid 3 min

31.12.2021

Udviklingsplanbrikken, Støvring Ådale Kredit Arkplan

Strategisk byudvikling af Støvring Ådale

Kuben Management har bistået Rebild Kommune i den overordnede byudvikling af det nye byområde i Støvring Ådale.

Læsetid 5 min.

31.12.2021

Erlev Skole

Erlev Skole

Som hovedbygherrerådgiver har vi faciliteret brugerprocesser, udarbejdet byggeprogram, helhedsplan samt gennemført projektkonkurrencen og den efterfølgende bygherrerådgivning.

Læsetid 5 min

31.12.2020

Seniorbofællesskaber I Gartnerbyen 1920X900

Seniorbo­fællesskabet i Gartnerbyen

Den nye, grønne bydel, Gartnerbyen, er i stor udvikling. Sociale seniorer flyttede i 2020 ind i det nybyggede seniorbofællesskab, der består af 86 boliger fra 65m² til 95 m².

Læsetid 4 min

31.12.2020

PBU4

PBU, Sundkrogskaj 20

Kuben Management bistod Pædagogernes Pension og Fokus Asset Management med teknisk due diligence af ejendommen beliggende på Sundkrogskaj 20 i København.

Læsetid 3 min.

31.12.2020

Nyborg Midtermole

Nyborg Midtermole

På det tidligere færgeleje på Nyborg Havn ligger attraktive vandkantsboliger udformet i skandinavisk bådhusstil. Her har Kuben Management har haft rollen som projektudvikler og bygherrerådgiver.

Læsetid 4 min

31.12.2019

Glostrup Boligselskab 3

Helhedsrenovering af Stadionkvarteret

Stadionkvarteret i Glostrup er med sine 1.235 boliger et af Danmarks største almene boligområder. I 2019 blev en gennemgribende renovering af området afsluttet, hvor vi var bygherrerådgiver.

Læsetid 6 min

31.12.2019

Genhusning Af Birkehegnet

Genhusning af beboere i Birkehegnet

Da Birkehegnet krævede omfattende renovering både ude og inde udarbejdede vi i samarbejde med BoligNæstved en helhedsplanen for bebyggelsen.

Læsetid 5 min

31.12.2018

Boligmarkedsanalyse Koebenhavn

Boligmarkedsanalyse for Hovedstaden

Kuben Management har analyseret boligbehovet i hovedstaden og udarbejdet oplæg til strategier for, hvordan der kan findes en bedre balance imellem boligudbud og -efterspørgsel fremadrettet.

Læsetid 4 min

31.12.2018

Slagelse Psykiatrisygehus

Psykiatrisygehuset i Slagelse

Kuben Management har varetaget opgaven som bygherrerådgiver i alle projektets faser, og i efteråret 2015 stod Danmarks mest moderne psykiatrisygehus klar til at modtage patienter i Slagelse.

Læsetid 4 min

31.12.2015

Christiansfeld Bybevaring

Christiansfeld Bybevaring

Christiansfelds bykerne rummer et værdifuldt historisk miljø, der skal bevares på bedst mulige vis. Vores kompetencer indenfor byudvikling og bæredygtige tiltag har været i spil lige fra begyndelsen.

Læsetid 4 min

31.12.2015

Præstemarken, Set Fra Siden2

Præstemarken

Helhedsrenovering af 53 rækkehuse i udkanten af Jyderup. Udover vores opgave med helhedsrenoveringen, har vi siden da har vi forestået byggesagsadministrationen, beboerinddragelsen og genhusningen.

Læsetid 3 min.

31.12.2015